Actualitat

El 6 de juliol de 2022, taller sobre protecció de dades a personal docent de Formació Professional, en el marc del qCampusFP 2022 organitzat per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (DGFPIERE), del Departament d'Educació.

Del 7 al 16 de juny de 2022, curs sobre la gestió del dret d'accés a la informació pública per a ens locals, organitzat per la Diputació de Barcelona, Gabinet d'Innovació Digital.

El 28 de maig de 2022, ponència sobre protecció de dades en l'àmbit de les administracions públiques, en el Postgrau de protecció de dades i seguretat de la informació, organitzat per UPF-Barcelona School of Management.

Del 27 d'abril al 2 de maig de 2022, formació en transparència i protecció de dades per a personal d'arxius, organitzat pel Departament de Cultura.

Del 26 d'abril al 10 de maig de 2022, taller sobre les sol·licituds d'accés a la informació pública i el límit de la protecció de dades, organitzat pel Departament de Salut.

Del 25 d'abril al 27 de maig de 2022, curs sobre transparència i accés a la informació pública, organitzat per l'EAPC, edició per a ens locals.

Del 25 d'abril al 27 de maig de 2022, curs sobre transparència i accés a la informació pública, organitzat per l'EAPC, edició al Departament d'Interior.

Del 21 d'abril al 12 de juliol de 2022, "Curso en protección de datos y transparencia. Los límites de los dos derechos", organitzat per ESAGED-UAB.

Del 18 d'abril al 15 de maig de 2022, taller sobre requeriments i notificacions de les autoritats de protecció de dades, organitzat per l'Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP).

El 2 d'abril de 2022, ponència sobre autoritats de control en el Postgrau de protecció de dades i seguretat de la informació, organitzat per UPF-Barcelona School of Management.

El 30 de març de 2022, ponència sobre transparència i accés a la informació pública, organitzat per l'Institut Asturià de les Administracions Públiques.

Del 22 de març a l'1 d'abril de 2022, curs sobre protecció de dades per a metges avaluadors i personal d'Administració de l'ICAM, organitzat pel Departament de Salut.

El mes de març de 2022, curs sobre la transparència i la protecció de dades per a personal d'entitats locals, organitzat per la Diputació de Lleida.

El 16 de febrer de 2022, ponència en el Postgrau en Administració electrònica i Govern obert al Món Local, organitzat per la Diputació de Girona, la Fundació UdG, el Consorci AOC i l'EAPC (4a edició).

El 27/1/2022, sessió sobre Transparència, Informació pública i rendició de comptes adreçada als alumnes del Màster en Gestió Pública (UAB-UB-UPF-EAPC).

El 25 de novembre, participació en la taula rodona sobre accés a la informació i protecció de dades, en el marc del XVII Congrés d'Història de Barcelona. Salut i ciutadania a Barcelona. Organitzat per l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona.

Del 23 de novembre al 3 de desembre, curs sobre protecció de dades per a metges avaluadors i personal d'Administració de l'ICAM, organitzat pel Departament de Salut.

Del 4 al 18 de novembre, curs sobre procediment sancionador organitzat per la Diputació de Girona.

Del 2 al 24 de novembre, curs sobre procediment sancionador organitzat per l'EAPC. Edició local a Girona.

Del 27 de setembre al 29 d'octubre de 2021, curs sobre transparència i accés a la informació pública, organitzat per l'EAPC, edició Departament d'Interior.

Els dies 4, 6 i 7 d'octubre de 2021, curs sobre la gestió del dret d'accés a la informació pública, organitzat pel Gabinet d'Innovació Digital de la Diputació de Barcelona.

El 30 de setembre de 2021, webinar a personal de TMB sobre les novetats del Decret 8/2021 en matèria de transparència i dret d'accés a la informació pública.

El 7 de juliol de 2021, taller sobre protecció de dades a personal docent de Formació Professional, en el marc del qCampusFP 2021, organitzat per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (DGFPIERE), del Departament d'Educació.

L'1 i 3 de juny de 2021, curs sobre protecció de dades personals a personal docent, organitzat per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (DGFPIERE), del Departament d'Educació.

El 18 de maig de 2021, participació en curs organitzat per l'Agència de Residus de Catalunya sobre la fiscalitat ambiental aplicada als residus (taxa justa). Ponència sobre els aspectes de protecció de dades.

Els mesos d'abril i maig de 2021, formació al personal del Síndic de Greuges sobre el dret d'accés a la informació pública.

Els mesos d'abril i maig de 2021, curs per a delegats de protecció de dades d'entitats locals, organitzat per la Diputació de Tarragona.

El mes d'abril de 2021, curs sobre procediment administratiu sancionador (EAPC, edició Departament EMC).

El 21 i 28 d'abril de 2021, curs sobre el dret d'accés a la informació pública i la protecció de dades, organitzat per la Diputació de Girona.

El mes d'abril de 2021, curs sobre la transparència i la protecció de dades, organitzat per la Diputació de Lleida.

El 6 i 8 d'abril de 2021, curs "L'equilibri entre accés i protecció de dades personals en arxius i Gestió Documental", organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat.

Els mesos de març i abril de 2021, curs virtual sobre el tractament de dades personals a l'Administració, a persones empleades de l'Administració Local (EAPC, edició Departament TES).

El 6 de març de 2021, ponència en el Postgrau en Administració electrònica i Govern obert al Món Local.

El 4 de març de 2021 participació en un webinar organitzat per l'Agència de Residus de Catalunya sobre la taxa justa en la recollida selectiva de residus, i el seu impacte en la protecció de dades.

Del mes de febrer al mes de juny de 2021, curs "Protección de datos y transparencia. El límite entre los dos derechos", organitzat per l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) de la Fundació UAB.

El 18/2/2021, sessió sobre Transparència, informació pública i rendició de comptes adreçada als alumnes del Postgrau de Dret Local (EAPC-UAB).

El 28/1/2021, sessió sobre Transparència, Informació pública i rendició de comptes adreçada als alumnes del Màster en Gestió Pública (UAB-UB-UPF-EAPC).

Els mesos de novembre i desembre de 2020, formació al personal del Departament de Territori i Sostenibilitat i de la UAB, en el curs organitzat per l'EAPC sobre "Transparència i accés a la informació".

El mes de novembre de 2020, formació en matèria de protecció de dades personals al personal de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.

El mes de novembre de 2020, acompanyament en el MOOC "Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri" (6a edició).

Els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2020, formació en línia a personal de TMB sobre protecció de dades personals, organitzat per TMB, Direcció de Bon Govern.

El mes d'octubre de 2020, ponència sobre "Transparència i els límits derivats de la protecció de dades", en el marc del VIII Seminari d'actualització jurídica i dret local, organitzat per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC).

El mes d'octubre de 2020, formació en línia a personal d'entitats locals, sobre transparència i protecció de dades, organitzat pel Consell Comarcal de la Cerdanya.

Els mesos d'octubre i novembre de 2020, formació en línia a personal de l'Ajuntament de Girona, sobre transparència i protecció de dades, organitzat per l'Ajuntament de Girona.

Els mesos de setembre i octubre de 2020, curs virtual sobre el tractament de dades personals a l'Administració, a persones empleades de l'Administració Local (EAPC).

El mes de juliol de 2020, formació en línia a personal de TMB sobre protecció de dades personals, organitzat per TMB, Direcció de Bon Govern.

El mes de juny de 2020, formació en línia a personal d'entitats de l'Administració Local sobre "Transparència i protecció de dades". Organitzat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

Els mesos de maig i juny de 2020, formació al personal del Departament d'Interior, en el curs organitzat per l'EAPC sobre "Transparència i accés a la informació".

El 8/6/2020, ponència en el Màster de Societat de la Informació, relativa a "Procediments administratius en la Societat de la Informació", organitzat per l'ICAB.

El mes de maig de 2020, formació en línia a personal d'entitats de l'Administració Local sobre "Transparència i protecció de dades". Organitzat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

El mes de maig de 2000, acompanyament a les 1.200 persones que fan el MOOC "Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri" (5a edició).

El mes d'abril de 2020, formació en línia a personal d'entitats de l'Administració Local sobre "Transparència i protecció de dades". Organitzat per la Diputació de Lleida.

Del mes d'abril a juny de 2020, 1a edició del curs en línia "Protección de Datos y Transparencia. El límite entre ambos derechos". Organitzat per ESAGED-UAB.

Els mesos de març i abril de 2020, curs virtual sobre el tractament de dades personals a l'Administració, a persones empleades de l'Administració Local (EAPC).

El 22 de febrer de 2020, ponència sobre transparència i protecció de dades al Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert, organitzat per la Diputació de Girona i la Fundació UdG, amb la col·laboració del Consorci AOC.

El 20 de febrer de 2020, píndola formativa sobre transparència i protecció de dades per al personal de les secretaries d'alts càrrecs, a l'EAPC.

El 13 de febrer de 2020, sessió sobre inspecció i expedients sancionadors al Màster en Dret Digital i Societat de la Informació a l'Institut de Formació Contínua (IL3-UB).

El 30 de gener de 2020, sessió sobre Transparència, informació pública i rendició de comptes adreçada als alumnes del Màster interuniversitari en gestió pública a l'EAPC.

El 29 de novembre de 2019, formació al personal de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en el "Seminari obert sobre transparència i protecció de dades a AQU Catalunya".

El 26 de novembre de 2019, formació a l'EAPC al personal jurídic i tècnic de les universitats, en una jornada sobre "Com afecta la llei de la transparència en la tramitació dels processos selectius de professorat universitari", organitzada per la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.

El 14 de novembre de 2019, sessió sobre Transparència, informació pública i rendició de comptes adreçada als alumnes del Postgrau en gestió de documents electrònics, organitzat per l'Escola d’Administració Pública de Catalunya, l'Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB i l'Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.

El mes de novembre de 2019, formació al personal administratiu i tècnic de l'Ajuntament de Girona, en el curs "Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri", en 4 sessions presencials de 3h cadascuna.

El mes d'octubre i novembre de 2019, formació al personal del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el curs organitzat per l'EAPC sobre "Transparència i accés a la informació".

El 24 d'octubre de 2019 ponència a la Universitat de Girona, que conjuntament amb la CRUE (Universidades Españolas) organitza les "XXXVIII jornades de Gerència Universitària", en el taller "La universitat transparent, davant la comunitat universitària i la societat". Enllaç al programa de les jornades aquí. Aquestes jornades finalment es van suspendre.

Del 14 d'octubre al 4 de novembre de 2019, acompanyament a les persones que fan el MOOC "Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri".

El 10 d'octubre de 2019 ponència a la Universitat de València al "II Seminario Internacional Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial. Datos e inteligencia artificial en el sector público: la importancia de las garantías jurídicas”. Enllaç al programa del seminari aquí. A resultes del seminari s'ha efectuat una Declaració que es pot consultar aquí.

El mes d'octubre de 2019, formació al personal tècnic de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, en un curs sobre procediment sancionador, en 4 sessions presencials de 4h cadascuna.

El 30 de setembre de 2019, ponència a Barcelona sobre "El nou delegat de protecció de dades" al "Seminari d'actualització. Consells Comarcals al dia. Protecció de dades", organitzat per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.