Preparació d'oposicions

T'AJUDO A PREPARAR OPOSICIONS ALS COSSOS DE LA GENERALITAT.

 • El dimecres 27/7/22 he fet un webinar en el que he explicat la metodologia que segueixo per a la preparació de les oposicions, i també he explicat i la preparació que ofereixo per als concursos-oposició d'estabilització. Poso l'enllaç a la gravació del webinar aquí.


 • COS SUPERIOR: PART COMUNA DEL TEMARI I PART ESPECÍFICA GENERAL.

 • COS GESTIÓ: PART COMUNA I PART ESPECÍFICA GENERAL.

 • COS ADMINISTRATIU: TOT EL TEMARI.

 • COS AUXILIAR: TOT EL TEMARI.

 • COS DE TITULACIÓ SUPERIOR I COS DE DIPLOMATURA: PART GENERAL DEL TEMARI.

 • PREPARACIÓ PER AL CONCURS-OPOSICIÓ D'ESTABILITZACIÓ DELS COSSOS GENERALS (SUPERIOR, GESTIÓ, ADMINISTRATIU I AUXILIAR).


INSCRIPCIONS OBERTES PER A LA PREPARACIÓ DE CONCURS-OPOSICIÓ, O CONCURS-OPOSICIÓ D'ESTABILITZACIÓ/PROMOCIÓ INTERNA:

 • Formulari cos superior part comuna premium.

 • Formulari cos gestió part comuna premium.

 • Formulari cos administratiu premium.

 • Formulari cos auxiliar premium.

 • Formulari cos titulació superior/diplomatura (part general), premium.

 • Formulari cos superior part comuna bàsic.

 • Formulari cos gestió part comuna bàsic.

 • Formulari cos administratiu bàsic.

 • Formulari cos auxiliar bàsic.

 • Formulari cos titulació superior/diplomatura (part general), bàsic.

 • Formulari cos superior preparació concurs-oposició d'estabilització/promoció interna.

 • Formulari cos gestió preparació concurs-oposició d'estabilització/promoció interna.

 • Formulari cos administratiu preparació concurs-oposició d'estabilització/promoció interna.

 • Formulari cos auxiliar preparació concurs-oposició d'estabilització.


ESTADÍSTIQUES APROVATS COS SUPERIOR 1A PROVA (EXERCICIS TEST I PREGUNTES CURTES -CONV. 242-)

 • TOTAL PERSONES PRESENTADES: 2.728

 • TOTAL PERSONES APROVADES (2 EXERCICIS): 1.136 (41,6%)

 • OPOSITORES PRESENTADES A LES QUI HE AJUDAT: 246

 • OPOSITORES APROVADES A LES QUI HE ADJUDAT: 194 (78,9%)

 • OPOSITORES PRESENTADES A QUI VAIG PREPARAR DES DE L'INICI: 63

 • OPOSITORES APROVADES A QUI VAIG PREPARAR DES DE L'INICI: 59 (93,6%)


ESTADÍSTIQUES APROVATS COS SUPERIOR 2A PROVA (EXERCICI TEST PART ESPECÍFICA GENERAL -CONV. 242-)

 • TOTAL PERSONES PRESENTADES A LA PART ESPECÍFICA GENERAL (PEG): 1.136

 • TOTAL PERSONES APROVADES TEST PEG: 981 (86%)

 • OPOSITORES PRESENTADES A LA PEG A LES QUI HE AJUDAT (AMB ELS MATERIALS O AMB ELS CURSOS INTENSIUS): 166

 • OPOSITORES APROVADES AL TEST PEG A LES QUI HE AJUDAT: 165 (99,4%)


ESTADÍSTIQUES APROVATS COS SUPERIOR 2A PROVA (EXERCICI CAS PRÀCTIC -CONV. 242-)

 • TOTAL PERSONES PRESENTADES A L'OPCIÓ PART ESPECÍFICA GENERAL (PEG): 981.

 • TOTAL PERSONES APROVADES PRÀCTIC: 697 (71,05%)

 • OPOSITORES PRESENTADES A LES QUI HE AJUDAT OPCIÓ PEG (AMB ELS MATERIALS O AMB ELS CURSOS INTENSIUS): 165

 • OPOSITORES APROVADES PRÀCTIC OPCIÓ PEG A LES QUI HE AJUDAT: 142 (86,06%). ENTRE ELLES LES 2 MILLORS NOTES (1a i 2a).

 • OPOSITORES APROVADES PRÀCTIC A LES QUI HE AJUDAT EN ALGUNA DE LES OPCIONS (GENERAL, JURÍDICA, ECONÒMICA, ETC.): 178.


Web oposicions 2.mp4

Si estàs preparant oposicions, t’ofereixo un acompanyament personalitzat en la modalitat virtual. En aquest àmbit tinc una experiència de més de cinc anys en què vaig impartir classes de dret administratiu a l’acadèmia Adams, en la preparació d’accés al cos superior i altres cossos de la Generalitat. A més, puc aportar l’experiència personal que em dona l’haver superat cinc oposicions de diversos cossos de la Generalitat, inclosa la promoció interna al cos d'advocacia de la Generalitat.

L’acompanyament que et proposo consisteix en un tracte personalitzat i un seguiment continu que et guiaran en el camí de preparació. Reforcem molt els aspectes pràctics i la resolució de dubtes que et poden sorgir durant l’estudi. Aprofitem les potencialitats d’internet, que et permeten la màxima flexibilitat en l’aprenentatge, a través de recursos multimèdia, que pots seguir amb l’ordinador, o amb altres dispositius mòbils (tauleta o mòbil) on i quan vulguis, en un sistema multiplataforma; sempre amb entorns d’ús fàcil i sistemes de comunicació motivadors, que t’ajuden a afrontar amb les màximes garanties les diferents proves del procés selectiu. A més, t’estalviaràs desplaçaments i per tant guanyaràs temps.

En la modalitat premium (amb classes) ofereixo un sistema sistema de preparació i acompanyament encara més personalitzat. El mètode de treball es desenvolupa mitjançant una aula virtual en la que pots accedir a tots els recursos d'aprenentatge, i amb una classe setmanal per videoconferència de repàs dels aspectes clau dels temes, que s'enregistra i per tant pots accedir després a la gravació.

Les persones opositores que han seguit aquest mètode (més d'un centenar d'opositores al cos superior d'administració general de la Generalitat) en les enquestes han manifestat un grau de satisfacció molt alt (4,7 sobre 5), i valoren molt la flexibilitat que et permet estudiar on i quan vulguis, i el fet d'evitar desplaçaments i per tant guanyar temps.

Sistema de treball amb classes (modalitat premium) per videoconferència i acompanyament personalitzat:

 • Visualització/audició dels vídeos/àudios en els quals explico els continguts del tema a treballar durant la setmana. Els vídeos estan editats amb text per reforçar les idees més importants. Els vídeos/àudios els pots reproduir en l'ordinador i en dispositius mòbils, la qual cosa t'ofereix una flexibilitat i disponibilitat màxima, per seguir-los on i quan vulguis. Aquest format et permet anar enrere i endavant o fer pausa, segons les teves conveniències.

 • Material de suport al tema, consistent en la versió escrita del contingut del vídeo/àudio, a banda d'altres materials complementaris.

 • Per comprovar el grau d’assoliment dels coneixements adquirits amb els vídeos/àudios i/o materials, poso un qüestionari tipus test de 10 preguntes per cada tema, que cal fer durant la setmana. A l'enviar-lo tindràs un retorn automàtic del resultat obtingut.

 • També durant la setmana et proposo una tasca o activitat pràctica per reforçar l’aprenentatge dels continguts del tema. Rebràs una retroacció personalitzada del teu treball, posant l’èmfasi en els possibles errors i/o aspectes a reforçar.

 • Durant la setmana de treball, disposes d’un fòrum per plantejar qüestions i també tens la possibilitat de fer-me consultes directes.

 • Finalitzada la setmana d’aprenentatge i treball, durant la setmana següent fem una classe per videoconferència per repassar els continguts treballats durant la setmana precedent. Aquesta sessió serveix per reforçar els aspectes clau del tema i, també, per treballar els punts que s’han mostrat més problemàtics en la resolució del qüestionari i de la tasca o activitat setmanal. Gravo les classes per videoconferència, i la gravació la poso a l'aula, per si no hi has pogut assistir, o per repassar els continguts tractats a la classe.

Sistema de treball d'autoaprenentatge (modalitat bàsica), sense assistir a classes per videoconferència, però amb classes gravades:

 • Visualització/audició dels vídeos/àudios que tindràs a l'aula virtual, en els quals explico els continguts de tema a treballar segons el ritme que tu et marquis. Els vídeos estan editats amb text per reforçar les idees més importants. Els vídeos i àudios els pots reproduir en ordinador o en dispositius mòbils, la qual cosa t'ofereix una flexibilitat i disponibilitat màxima, per seguir-los on i quan vulguis. Aquest format et permetrà anar enrere i endavant o fer pausa, segons les teves conveniències.

 • Material de suport al tema, consistent en la versió escrita del contingut del vídeo/àudio, a banda de la possibilitat que hi afegeixi altres materials complementaris.

 • Per comprovar el grau d’assoliment dels coneixements adquirits amb els vídeos/àudios i/o materials, disposes d'un qüestionari tipus test de 10 preguntes, que has de fer un cop finalitzat l'estudi del tema, i a l'enviar-lo tindràs un retorn automàtic del resultat obtingut.

 • També disposaràs d'una tasca o activitat pràctica per reforçar l’aprenentatge dels continguts del tema. A l'aula disposes d'un model de respostes per tal que després de fer la tasca la puguis revisar i contrastar els possibles errors i/o mancances.

 • A l'aula disposes d’un fòrum per plantejar qüestions i també tens la possibilitat de fer-me consultes directes.Per a més informació, pots escriure'm a oposicions@sanjoseconsultor.cat