Preparació d'oposicions

T'AJUDO A PREPARAR TOTS ELS TEMES DE LA PART COMUNA DEL TEMARI DEL COS SUPERIOR.

NOVETAT: ARA TAMBÉ COS DE TITULACIÓ SUPERIOR I COS DE DIPLOMATURA (PART GENERAL); I COS DE GESTIÓ, I COS ADMINISTRATIU

Web oposicions 2.mp4

Si estàs preparant oposicions, t’ofereixo un acompanyament personalitzat en la modalitat virtual. En aquest àmbit tinc una experiència de més de cinc anys en què vaig impartir classes de dret administratiu a l’acadèmia Adams, en la preparació d’accés al cos superior i altres cossos de la Generalitat. A més, puc aportar l’experiència personal que em dona l’haver superat cinc oposicions de diversos cossos de la Generalitat, inclosa la promoció interna al cos d'advocacia de la Generalitat.

L’acompanyament que et proposo consisteix en un tracte personalitzat i un seguiment continu que et guiaran en el camí de preparació. Reforçarem molt els aspectes pràctics i la resolució de dubtes que et poden sorgir durant l’estudi. Aprofitarem les potencialitats d’internet, que et permetran la màxima flexibilitat en l’aprenentatge, a través de recursos multimèdia, que podràs seguir amb l’ordinador, o amb altres dispositius mòbils (tauleta o mòbil) on i quan vulguis, en un sistema multiplataforma; seran sempre entorns d’ús fàcil i sistemes de comunicació motivadors, que t’ajudaran a afrontar amb les màximes garanties les diferents proves del procés selectiu. A més, t’estalviaràs desplaçaments i per tant guanyaràs temps.

En la modalitat amb classes ofereixo un sistema sistema de preparació i acompanyament personalitzat. El mètode de treball es desenvolupa mitjançant una aula virtual en la que pots accedir a tots els recursos d'aprenentatge, i amb una classe setmanal per videoconferència de repàs dels aspectes clau dels temes, que s'enregistra i per tant pots accedir després a la gravació.

Sistema de treball amb classes per videoconferència i acompanyament personalitzat:

 • Visualització/audició dels vídeos/àudios en els quals explico els continguts del tema a treballar durant la setmana. Els vídeos estan editats amb text per reforçar les idees més importants. Els vídeos/àudios els pots reproduir en l'ordinador i en dispositius mòbils, la qual cosa t'ofereix una flexibilitat i disponibilitat màxima, per seguir-los on i quan vulguis. Aquest format et permetrà anar enrere i endavant o fer pausa, segons les teves conveniències.

 • Material de suport al tema, consistent en la versió escrita del contingut del vídeo/àudio, a banda de la possibilitat que hi afegeixi altres materials complementaris.

 • Per comprovar el grau d’assoliment dels coneixements adquirits amb els vídeos/àudios i/o materials, posaré un qüestionari tipus test de 10 preguntes, que caldrà fer durant la setmana. A l'enviar-lo tindràs un retorn automàtic del resultat obtingut.

 • També durant la setmana et proposaré una tasca o activitat per reforçar l’aprenentatge dels continguts del tema. Pot consistir en preguntes de resposta breu o un supòsit pràctic. Rebràs una retroacció personalitzada del teu treball, posant l’èmfasi en els possibles errors i/o aspectes a reforçar.

 • Durant la setmana de treball, disposaràs d’un fòrum per plantejar qüestions i també tindràs la possibilitat de fer-me consultes directes.

 • Finalitzada la setmana d’aprenentatge i treball, durant la setmana següent fem una classe per videoconferència per repassar els continguts treballats durant la setmana precedent. Aquesta sessió servirà per reforçar els aspectes clau del tema i, també, per treballar els punts que s’han mostrat més problemàtics en la resolució del qüestionari i de la tasca o activitat setmanal. Gravo les classes per videoconferència, i la gravació la poso a l'aula, per si no hi has pogut assistir, o per repassar els continguts tractats a la classe.

Sistema de treball d'autoaprenentatge, sense assistir a classes per videoconferència, però amb classes gravades:

 • Visualització/audició dels vídeos/àudios que tindràs a l'aula virtual, en els quals explico els continguts de tema a treballar segons el ritme que tu et marquis. Els vídeos estan editats amb text per reforçar les idees més importants. Els vídeos i àudios els pots reproduir en ordinador o en dispositius mòbils, la qual cosa t'ofereix una flexibilitat i disponibilitat màxima, per seguir-los on i quan vulguis. Aquest format et permetrà anar enrere i endavant o fer pausa, segons les teves conveniències.

 • Material de suport al tema, consistent en la versió escrita del contingut del vídeo/àudio, a banda de la possibilitat que hi afegeixi altres materials complementaris.

 • Per comprovar el grau d’assoliment dels coneixements adquirits amb els vídeos/àudios i/o materials, disposaràs d'un qüestionari tipus test de 10 preguntes, que hauràs de fer un cop finalitzat l'estudi del tema, i a l'enviar-lo tindràs un retorn automàtic del resultat obtingut.

 • També disposaràs d'una tasca o activitat per reforçar l’aprenentatge dels continguts del tema. Pot consistir en preguntes de resposta breu o un supòsit pràctic. A l'aula disposaràs d'un model de respostes per tal que després de fer la tasca la puguis revisar i contrastar els possibles errors i/o mancances.

 • A l'aula disposaràs d’un fòrum per plantejar qüestions i també tindràs la possibilitat de fer-me consultes directes.

 • Gravació de les classes per videoconferència dels blocs 1, 3, 4 i 6 (cos superior).

Calendari i condicions

Actualment estan obertes les inscripcions per a les píndoles dels blocs de l'1 al 8 del temari del cos superior en la part comuna, tots ells en la modalitat d'autoaprenentatge (els grups amb classes estan tancats, però inclou les classes gravades).

Els preus dels blocs del temari del cos superior són els següents:

 • Modalitat amb classes (grups tancats) per videoconferència setmanals de 1,5 hores, amb accés a la gravació de les classes, al material d'estudi de cada tema en vídeos editats, àudios i per escrit (word i pdf); qüestionari test de 10 preguntes per tema i també en cada tema una activitat de preguntes de resposta breu o cas pràctic amb correcció i retorn amb comentaris individuals; i dret a formular-me consultes per correu electrònic.

 • Modalitat d'autoaprenentatge, amb accés a la gravació de les classes (blocs 1, 3, 4 i 6) material d'estudi de cada tema en vídeos editats, àudios i per escrit (word i pdf); qüestionari test de 10 preguntes per tema i també en cada tema una activitat de preguntes de resposta breu o cas pràctic amb un model de solució; i dret a formular-me consultes per correu electrònic fins al final de l'oposició:

DESCOMPTE! El preu de tots els blocs d'autoaprenentatge és de 725€, però si els contractes tots de cop, el preu és de 595€ (descompte del 20%). Pots aprofitar l'oferta amb aquest Formulari d'inscripció.

Si contractes a partir de 5 blocs, gaudiràs d'un descompte del 15%. Cal que omplis aquest Formulari d'inscripció marcant els blocs que t'interessen, i rebràs un correu en què t'indicaré el preu amb el descompte.

Cos de Gestió: Ja pots inscriure't per a la preparació de la part comuna del temari (45 temes, 7 blocs). La sistemàtica a seguir, a l'igual que en el cos superior, es basa en anar preparant al ritme d'un tema per setmana amb tots els recursos d'aprenentatge (vídeos, àudios, temes escrits, test i activitats) i en tot moment em podràs fer consultes per correu electrònic (fins al final de l'oposició) que respondré normalment de forma immediata, i en tot cas sempre dins de les 24h següents.

En la modalitat amb classes, en acabar l'estudi setmanal tindràs els "deures" de fer una activitat de reforç, consistent en contestar preguntes de resposta curta i/o resoldre supòsits pràctics sobre els continguts del tema. A principis de la setmana següent la revisaré i t'enviaré comentaris individualitzats sobre els possibles errors o possibilitats de millora, a banda que disposaràs d'un model de solució. Aquest punt és el més valorat pels qui han seguit el mètode al cos superior, ja que obliga a seguir un ritme permanent que ajuda molt a assolir els coneixements. Després vindrà la classe setmanal de repàs del tema estudiat en la setmana anterior, d'1,5h de durada i en el dia i hora que prefereixi la majoria entre diverses opcions. En alguns temes que són més extensos i importants (transparència, protecció de dades, procediment administratiu, etc.), hi dedicarem més d'una setmana i per tant farem més d'una classe.

Dels 45 temes, no hi hauria classes en el bloc 3 (8 temes de polítiques públiques), 4 (2 temes d'estadística) i 7 (3 temes d'administració digital). No hi haurà classes ni retorn individualitzat de les activitats, però tindràs disponibles tots els materials d'estudi.

A banda d'aquesta opció amb classes també hi ha l'opció d'autoaprenentatge, en la que disposes de tots els materials d'estudi però no pots accedir en viu a les classes setmanals (després tindràs accés a la gravació), i tampoc no tens l'acompanyament personalitzat amb el retorn individualitzat de l'activitat pràctica. L'accés als materials el tindràs obert fins al final de l'oposició.

Pots optar entre 2 sistemes de contractació:

a) pots anar contractant cada bloc conforme anem avançant;

b) pots fer una contractació única de tots els blocs, amb un descompte de gairebé el 20%.

Els preus serien aquests:

Bloc 1 (6 temes) 6 classes + 2 classes addicionals: 150€ amb classes / 100€ en autoaprenentatge.

Bloc 2 (12 temes) 12 classes: 250€ amb classes / 170€ en autoaprenentatge.

Bloc 3 (8 temes) en autoprenentatge: 100€

Bloc 4 (2 temes) en autoaprenentatge: 25€

Bloc 5 (7 temes) 7 classes + 3 classes addicionals: 200€ amb classes / 135€ en autoaprenentatge.

Bloc 6 (7 temes) 7 classes: 175€ amb classes / 115€ en autoaprenentatge.

Bloc 7 (3 temes) en autoaprenentatge: 50€

L'estudi de tots els temes i amb totes les classes ens portarà 37 setmanes, és a dir uns 9 mesos.

El preu total de la suma dels blocs contractats per separat és de 950€ (amb classes), si els contractes tots de cop a l'inici, el preu reduït és de 795€.

En la modalitat d'autoaprenentatge, el preu total de la suma dels blocs per separat és de 695€, si ho contractes tot de cop, el preu reduït és de 595€.

Poso aquí el formulari per tal que puguis formalitzar ja la inscripció. En fer-ho rebràs la informació per fer el pagament, i un cop fet, rebràs un mail de confirmació de l'admissió, i en breu, un altre amb la data d'inici.

Formulari modalitat amb classes

Formulari modalitat autoaprenentatge

Cos administratiu (INICI CLASSES NOVEMBRE 2020): ja et pots inscriure per a la preparació del temari (35 temes). La sistemàtica es basa en anar preparant al ritme d'un tema per setmana amb tots els recursos d'aprenentatge (vídeos, àudios, temes escrits, test i activitats) i en tot moment em podràs fer consultes per correu electrònic (fins al final de l'oposició) que respondré normalment de forma immediata, i en tot cas sempre dins de les 24h següents.

En la modalitat amb classes, en acabar l'estudi setmanal tindràs els "deures" de fer una activitat de reforç, consistent en contestar les preguntes plantejades respecte d'un supòsit pràctic sobre els continguts del tema. A principis de la setmana següent la revisaré i t'enviaré comentaris individualitzats sobre els possibles errors o possibilitats de millora, a banda que disposaràs d'un model de solució. Aquest punt és el més valorat pels qui han seguit el mètode, ja que obliga a seguir un ritme permanent que ajuda molt a assolir els coneixements. Després vindrà la classe setmanal de repàs del tema estudiat en la setmana anterior, d'1,5h de durada i en el dia i hora que prefereixi la majoria entre diverses opcions. En alguns temes que són més extensos i importants (transparència, protecció de dades, procediment administratiu, etc.), hi dedicarem més d'una setmana i per tant farem més d'una classe.

A banda d'aquesta opció amb classes també hi ha l'opció d'autoaprenentatge, en la que disposes de tots els materials d'estudi però no pots accedir en viu a les classes setmanals (després tindràs accés a la gravació), i tampoc no tens l'acompanyament personalitzat amb el retorn individualitzat de l'activitat pràctica.

L'estudi de tots els temes i amb totes les classes ens portarà entre 35-40 setmanes, és a dir uns 9-10 mesos. L'accés als materials el tindràs obert fins al final de l'oposició.

Els preus són aquests:

Modalitat amb classes: 695€

Modalitat en autoaprenentatge: 545€

Poso aquí el formulari per tal que puguis formalitzar ja la inscripció. En fer-ho rebràs la informació per fer el pagament, i un cop fet, rebràs un mail de confirmació de l'admissió, i en breu, un altre amb la data d'inici.

Formulari modalitat amb classes.

Formulari modalitat autoaprenentatge.

Cos de Titulació Superior (arxivística, enginyeria agrònoma, enginyeria de camins, canals i ports, etc.) i cos de Diplomatura (biblioteconomia, treball social, etc.). Si vols que t'avisi quan tingui disponibles les aules per començar la preparació de les oposicions de qualsevol d'aquests cossos (previst inici 2a quinzena setembre 2020), t'agrairé que omplis aquest Formulari de petició d'avís. Poso a continuació tota la informació sobre la preparació d'aquestes oposicions, i al final els formularis per fer la inscripció.

Pots optar entre dues modalitats, amb classes setmanals i en autoaprenentatge. En ambdós casos es tracta d'un sistema de preparació a distància amb recursos d'aprenentatge multimèdia (vídeos editats, àudios i temes escrits (word i pdf), formularis test, activitats, etc.). Cap a la fase final de l'estudi posaré algun test de repàs dels 25 temes, amb 40 preguntes, per fer una mena de simulacre del 1r exercici de l'oposició. També en les dues modalitats em pots fer consultes sobre el temari i les contesto generalment de forma immediata, i en tot cas en un màxim de 24h. Les persones opositores que fa mesos segueixen aquest mètode (més d'un centenar d'opositores al cos superior d'administració general de la Generalitat) en les enquestes han manifestat un grau de satisfacció molt alt (4,7 sobre 5), i valoren molt la flexibilitat que et permet estudiar on i quan vulguis, i el fet d'evitar desplaçaments i per tant guanyar temps.

T'explico aquí les diferències entre els dos sistemes:

 • Amb classes:

 1. Classe setmanal de 1,5h, de repàs dels aspectes més rellevants del tema, en la qual pots plantejar dubtes, ja sigui que t'han sorgit de l'estudi o al fil del contingut de la classe. La classe es grava i després la tens sempre accessible. El dia i hora de les classes serà el que s'hagi indicat com a preferent de manera majoritària en el formulari que poso en aquest correu, més avall. Les classes seran entre els mesos de setembre de 2020 i març de 2021.

 2. Revisió i retorn amb comentaris individuals, d'activitats tipus supòsit pràctic, en aquells temes susceptibles de tal activitat. En aquest retorn t'indicaré els punts febles i els forts en la resolució del supòsit pràctic, a banda que disposaràs després d'un model de solució. Al respecte, has de tenir en compte que el 4t exercici de la convocatòria consisteix en resoldre un supòsit pràctic "relacionat amb la totalitat del temari" (part general i específica). Molt probablement que predominin preguntes sobre la part específica, però no es pot descartar la inclusió d'algunes preguntes vinculades a la part general, com ara temes de transparència, protecció de dades personals, procediment administratiu, administració electrònica, etc.

El preu d'aquesta modalitat és de 590€, pots inscriure't amb aquest formulari.

 • Autoaprenentatge:

Als recursos d'aprenentatge aniré afegint les classes setmanals gravades conforme anem avançant temari. En aquesta modalitat podràs fer l'activitat tipus supòsit pràctic i tindràs un model de solucions, però no el retorn individualitzat.

El preu d'aquesta modalitat és de 450€, pots inscriure't amb aquest formulari.


Per a més informació, pots escriure'm a oposicions@sanjoseconsultor.cat