Preparació d'oposicions

T'AJUDO A PREPARAR OPOSICIONS ALS COSSOS DE LA GENERALITAT SEGÜENTS:

 • NOVETAT: CURS INTENSIU DE REPÀS PART ESPECÍFICA GENERAL COS SUPERIOR AMB 16 CLASSES DE 2H, INCLOSOS 4 CASOS PRÀCTICS TRANSVERALS (JUNY-JULIOL 2022). Més informació i formulari aquí.

 • COS SUPERIOR: PART COMUNA (60 TEMES) I PART ESPECÍFICA GENERAL (40 TEMES).

 • COS SUPERIOR: CURS INTENSIU PER A LA PREPARACIÓ DE LA 2A PROVA (PART ESPECÍFICA GENERAL): 12 casos pràctics; 2 simulacres test de 40 preguntes; i 9 classes enregistrades de 2h per videoconferència de resolució dels casos. Preu: 250€; o 200€ si tens contractats els 5 blocs de la part específica general (inscripcions aquí).

 • COS DE TITULACIÓ SUPERIOR I COS DE DIPLOMATURA: PART GENERAL DEL TEMARI (INICI NOU GRUP 2n SEMESTRE 2022).

 • COS ADMINISTRATIU: TOT EL TEMARI (GRUP INICIAT NOVEMBRE 2021, PLACES DISPONIBLES).

 • COS DE GESTIÓ: PART COMUNA I PART ESPECÍFICA GENERAL (GRUP INICIAT NOVEMBRE 2021, PLACES DISPONIBLES).


RESERVA LA TEVA PLAÇA!

 • POTS RESERVAR PLAÇA PER A LA PREPARACIÓ D'OPOSICIONS DE DIFERENTS COSSOS DE LA GENERALITAT (SUPERIOR, GESTIÓ, ADMINISTRATIU, AUXILIAR I TITULATS SUPERIORS/COS DIPLOMATURA). Reserva aquí.
Web oposicions 2.mp4

Si estàs preparant oposicions, t’ofereixo un acompanyament personalitzat en la modalitat virtual. En aquest àmbit tinc una experiència de més de cinc anys en què vaig impartir classes de dret administratiu a l’acadèmia Adams, en la preparació d’accés al cos superior i altres cossos de la Generalitat. A més, puc aportar l’experiència personal que em dona l’haver superat cinc oposicions de diversos cossos de la Generalitat, inclosa la promoció interna al cos d'advocacia de la Generalitat.

L’acompanyament que et proposo consisteix en un tracte personalitzat i un seguiment continu que et guiaran en el camí de preparació. Reforcem molt els aspectes pràctics i la resolució de dubtes que et poden sorgir durant l’estudi. Aprofitem les potencialitats d’internet, que et permeten la màxima flexibilitat en l’aprenentatge, a través de recursos multimèdia, que pots seguir amb l’ordinador, o amb altres dispositius mòbils (tauleta o mòbil) on i quan vulguis, en un sistema multiplataforma; sempre amb entorns d’ús fàcil i sistemes de comunicació motivadors, que t’ajuden a afrontar amb les màximes garanties les diferents proves del procés selectiu. A més, t’estalviaràs desplaçaments i per tant guanyaràs temps.

En la modalitat amb classes ofereixo un sistema sistema de preparació i acompanyament encara més personalitzat. El mètode de treball es desenvolupa mitjançant una aula virtual en la que pots accedir a tots els recursos d'aprenentatge, i amb una classe setmanal per videoconferència de repàs dels aspectes clau dels temes, que s'enregistra i per tant pots accedir després a la gravació.

Les persones opositores que fa mesos segueixen aquest mètode (més d'un centenar d'opositores al cos superior d'administració general de la Generalitat) en les enquestes han manifestat un grau de satisfacció molt alt (4,7 sobre 5), i valoren molt la flexibilitat que et permet estudiar on i quan vulguis, i el fet d'evitar desplaçaments i per tant guanyar temps.

Sistema de treball amb classes per videoconferència i acompanyament personalitzat:

 • Visualització/audició dels vídeos/àudios en els quals explico els continguts del tema a treballar durant la setmana. Els vídeos estan editats amb text per reforçar les idees més importants. Els vídeos/àudios els pots reproduir en l'ordinador i en dispositius mòbils, la qual cosa t'ofereix una flexibilitat i disponibilitat màxima, per seguir-los on i quan vulguis. Aquest format et permet anar enrere i endavant o fer pausa, segons les teves conveniències.

 • Material de suport al tema, consistent en la versió escrita del contingut del vídeo/àudio, a banda d'altres materials complementaris.

 • Per comprovar el grau d’assoliment dels coneixements adquirits amb els vídeos/àudios i/o materials, poso un qüestionari tipus test de 10 preguntes per cada tema, que cal fer durant la setmana. A l'enviar-lo tindràs un retorn automàtic del resultat obtingut.

 • També durant la setmana et proposo una tasca o activitat pràctica per reforçar l’aprenentatge dels continguts del tema. Rebràs una retroacció personalitzada del teu treball, posant l’èmfasi en els possibles errors i/o aspectes a reforçar.

 • Durant la setmana de treball, disposes d’un fòrum per plantejar qüestions i també tens la possibilitat de fer-me consultes directes.

 • Finalitzada la setmana d’aprenentatge i treball, durant la setmana següent fem una classe per videoconferència per repassar els continguts treballats durant la setmana precedent. Aquesta sessió serveix per reforçar els aspectes clau del tema i, també, per treballar els punts que s’han mostrat més problemàtics en la resolució del qüestionari i de la tasca o activitat setmanal. Gravo les classes per videoconferència, i la gravació la poso a l'aula, per si no hi has pogut assistir, o per repassar els continguts tractats a la classe.

Sistema de treball d'autoaprenentatge, sense assistir a classes per videoconferència, però amb classes gravades (cos superior; cossos titulació superior i diplomatura, cos de gestió i cos administratiu):

 • Visualització/audició dels vídeos/àudios que tindràs a l'aula virtual, en els quals explico els continguts de tema a treballar segons el ritme que tu et marquis. Els vídeos estan editats amb text per reforçar les idees més importants. Els vídeos i àudios els pots reproduir en ordinador o en dispositius mòbils, la qual cosa t'ofereix una flexibilitat i disponibilitat màxima, per seguir-los on i quan vulguis. Aquest format et permetrà anar enrere i endavant o fer pausa, segons les teves conveniències.

 • Material de suport al tema, consistent en la versió escrita del contingut del vídeo/àudio, a banda de la possibilitat que hi afegeixi altres materials complementaris.

 • Per comprovar el grau d’assoliment dels coneixements adquirits amb els vídeos/àudios i/o materials, disposes d'un qüestionari tipus test de 10 preguntes, que has de fer un cop finalitzat l'estudi del tema, i a l'enviar-lo tindràs un retorn automàtic del resultat obtingut.

 • També disposaràs d'una tasca o activitat pràctica per reforçar l’aprenentatge dels continguts del tema. A l'aula disposes d'un model de respostes per tal que després de fer la tasca la puguis revisar i contrastar els possibles errors i/o mancances.

 • A l'aula disposes d’un fòrum per plantejar qüestions i també tens la possibilitat de fer-me consultes directes.

 • Gravació de les classes per videoconferència dels blocs 1, 3, 4 i 6 (part comuna del cos superior); en la resta d'oposicions, classes gravades en tots els blocs.

COS SUPERIOR PART COMUNA (60 TEMES):

Actualment estan obertes les inscripcions per a les píndoles dels blocs de l'1 al 8 del temari del cos superior en la part comuna, tots ells en la modalitat d'autoaprenentatge (els grups amb classes estan tancats, però inclou les classes gravades).

Els preus dels blocs del temari de la part comuna del cos superior són els següents:

 • Modalitat d'autoaprenentatge, amb accés a la gravació de les classes (blocs 1, 3, 4 i 6) material d'estudi de cada tema en vídeos editats, àudios i per escrit (word i pdf); qüestionari test de 10 preguntes per tema i també en cada tema una activitat pràctica amb un model de solució; i dret a formular-me consultes per correu electrònic fins al final de l'oposició:

DESCOMPTE! El preu de tots els blocs d'autoaprenentatge de la part comuna del temari del cos superior és de 725€, però si els contractes tots de cop, el preu és de 595€ (descompte de gairebé el 20%). Pots aprofitar l'oferta amb aquest Formulari d'inscripció.

Si contractes a partir de 5 blocs, gaudiràs d'un descompte del 15%. Cal que omplis aquest Formulari d'inscripció marcant els blocs que t'interessen, i rebràs un correu en què t'indicaré el preu amb el descompte.

COS SUPERIOR PART ESPECÍFICA GENERAL (40 TEMES):

Ofereixo la preparació dels 5 blocs d'aquesta part, tots ells en la modalitat d'autoaprenentatge. En tots ells hi ha els recursos d'aprenentatge habituals (vídeos, àudios i temes escrits) i també un test de 10 preguntes en cada tema. A més, en els blocs 4 i 5 (funció pública, contractació i subvencions) hi ha un supòsit pràctic per a cada tema. Com sempre, em pots fer consultes per correu electrònic.

El bloc 1 i 5 ja estan complets, el bloc 4 gairebé, i en breu estaran disponibles els blocs 2 i 3.

La contractació d'aquesta part específica general ja la tens disponible. Pots optar per contractar els blocs per separat, o contractar els 5 blocs. Et poso a continuació els preus amb el formulari corresponent.

Formulari d'inscripció dels 5 blocs (40 temes): 395€ (gairebé el 20% descompte sobre el preu total dels 5 blocs si els contractes per separat -el preu total són 480€-).

Formulari d'inscripció del bloc 1 (8 temes): 85€

Formulari d'inscripció del bloc 2 (7 temes): 80€

Formulari d'inscripció del bloc 3 (7 temes): 80€

Formulari d'inscripció del bloc 4 (10 temes): 125€

Formulari d'inscripció del bloc 5 (8 temes): 110€

COS DE GESTIÓ:

Pots inscriure't per a la preparació de la part comuna del temari (45 temes, 7 blocs), i afegir-te al grup iniciat el novembre de 2021. La sistemàtica a seguir, a l'igual que en el cos superior, es basa en anar preparant al ritme d'un tema per setmana amb tots els recursos d'aprenentatge (vídeos, àudios, temes escrits, test i activitats) i en tot moment em podràs fer consultes per correu electrònic (fins al final de l'oposició) que respondré normalment de forma immediata, i en tot cas sempre dins de les 24h següents.

En la modalitat amb classes, en acabar l'estudi setmanal tindràs els "deures" de fer una activitat de reforç, consistent en contestar preguntes de resposta curta i/o resoldre supòsits pràctics sobre els continguts del tema. A principis de la setmana següent la revisaré i t'enviaré comentaris individualitzats sobre els possibles errors o possibilitats de millora, a banda que disposaràs d'un model de solució. Aquest punt és molt valorat perquè obliga a seguir un ritme permanent que ajuda molt a assolir els coneixements. Després vindrà la classe setmanal de repàs del tema estudiat en la setmana anterior, d'1,5h de durada i en el dia i hora que prefereixi la majoria entre diverses opcions. En alguns temes que són més extensos i importants (transparència, protecció de dades, procediment administratiu, etc.), hi dedicarem més d'una setmana i per tant farem més d'una classe.

Dels 45 temes, en els blocs 3 (8 temes de polítiques públiques), 4 (2 temes d'estadística) i 7 (3 temes de competències digitals), no hi haurà classes ni retorn individualitzat de les activitats, però tindràs disponibles tots els materials d'estudi.

L'estudi de tots els temes i amb totes les classes ens portarà 37 setmanes, és a dir uns 9 mesos. Després tindràs l'opció d'inscriure't a la preparació de la part específica del temari, opció general (30 temes).

A banda d'aquesta opció amb classes també hi ha l'opció d'autoaprenentatge, en la que disposes de tots els materials d'estudi però no pots accedir en viu a les classes setmanals (després tindràs accés a la gravació), i tampoc no tens l'acompanyament personalitzat amb el retorn individualitzat de l'activitat pràctica. L'accés als materials el tindràs obert fins al final de l'oposició.

Els preus són aquests, amb possibilitat de pagar de manera fraccionada:

 • Modalitat amb classes: 795€

 • Modalitat d'autoaprenentatge: 595€

Poso a continuació els dos formularis d'inscripció al curs de preparació del cos de gestió:

Formulari amb classes

Formulari autoaprenentatge


COS ADMINISTRATIU (1r grup amb classes iniciades novembre 2020, 2n grup iniciat el novembre de 2021):

Et pots inscriure per a la preparació del temari (35 temes), i afegir-te al grup iniciat el novembre de 2021. La sistemàtica es basa en anar preparant al ritme d'un tema per setmana amb tots els recursos d'aprenentatge (vídeos, àudios, temes escrits, test i activitats) i en tot moment em podràs fer consultes per correu electrònic (fins al final de l'oposició) que respondré normalment de forma immediata, i en tot cas sempre dins de les 24h següents.

En la modalitat amb classes, en acabar l'estudi setmanal tindràs els "deures" de fer una activitat de reforç, consistent en contestar les preguntes plantejades respecte d'un supòsit pràctic sobre els continguts del tema. A principis de la setmana següent la revisaré i t'enviaré comentaris individualitzats sobre els possibles errors o possibilitats de millora, a banda que disposaràs d'un model de solució. Aquest punt és el més valorat pels qui han seguit el mètode, ja que obliga a seguir un ritme permanent que ajuda molt a assolir els coneixements. Després vindrà la classe setmanal de repàs del tema estudiat en la setmana anterior, d'1,5h de durada i en el dia i hora que prefereixi la majoria entre diverses opcions. En alguns temes que són més extensos i importants (transparència, protecció de dades, procediment administratiu, etc.), hi dedicarem més d'una setmana i per tant farem més d'una classe.

A banda d'aquesta opció amb classes també hi ha l'opció d'autoaprenentatge, en la que disposes de tots els materials d'estudi però no pots accedir en viu a les classes setmanals (després tindràs accés a la gravació), i tampoc no tens l'acompanyament personalitzat amb el retorn individualitzat de l'activitat pràctica.

L'estudi de tots els temes i amb totes les classes ens portarà entre 35-40 setmanes, és a dir uns 9-10 mesos. L'accés als materials el tindràs obert fins al final de l'oposició.

Els preus són aquests, amb possibilitat de pagar de manera fraccionada:

 • Modalitat amb classes: 695€

 • Modalitat en autoaprenentatge: 495

Poso a continuació els dos formularis d'inscripció al curs de preparació del cos administratiu:

Formulari amb classes

Formulari autoaprenentatge


COSSOS DE TITULACIÓ SUPERIOR I DIPLOMATURA (veterinària, biologia, arxivística, enginyeria agrònoma, enginyeria de camins, canals i ports, arquitectura, biblioteconomia, enginyeria tècnica agrícola, treball social, etc.).

Preparació dels 25 temes de la part general del temari.

Un cop acabat amb el grup que vam iniciar l'octubre de 2020 (valorat en les enquestes amb un 4,5 sobre 5) tinc previst iniciar un nou grup el 1r semestre de 2022. Poso a continuació tota la informació sobre la preparació d'aquestes oposicions.

Pots optar entre dues modalitats, amb classes setmanals i en autoaprenentatge. En ambdós casos es tracta d'un sistema de preparació a distància amb recursos d'aprenentatge multimèdia (vídeos editats, àudios i temes escrits (word i pdf), formularis test, activitats, etc.). Cap a la fase final de l'estudi posaré algun test de repàs dels 25 temes, amb 40 preguntes, per fer una mena de simulacre del 1r exercici de l'oposició. També en les dues modalitats em pots fer consultes sobre el temari i les contesto generalment de forma immediata, i en tot cas en un màxim de 24h.

T'explico aquí les diferències entre els dos sistemes:

 • Amb classes:

 1. Classe setmanal de 1,5h, de repàs dels aspectes més rellevants del tema, en la qual pots plantejar dubtes, ja sigui que t'han sorgit de l'estudi o al fil del contingut de la classe. La classe es grava i després la tens sempre accessible. El dia i hora de les classes serà el que s'hagi indicat com a preferent de manera majoritària.

 2. Revisió i retorn amb comentaris individuals, d'activitats tipus supòsit pràctic, en aquells temes susceptibles de tal activitat. En aquest retorn t'indicaré els punts febles i els forts en la resolució del supòsit pràctic, a banda que disposaràs després d'un model de solució. Al respecte, has de tenir en compte que el 4t exercici de la convocatòria consisteix en resoldre un supòsit pràctic "relacionat amb la totalitat del temari" (part general i específica). És probable que predominin preguntes sobre la part específica, però no es pot descartar la inclusió d'algunes preguntes vinculades a la part general, com ara temes de transparència, protecció de dades personals, procediment administratiu, administració electrònica, etc.

El preu d'aquesta modalitat és de 590€, pots omplir aquest formulari de reserva de plaça, i t'avisaré amb antelació a l'inici d'un nou grup, previst per al 1r semestre de 2022.

 • Autoaprenentatge:

Als recursos d'aprenentatge hi ha les classes setmanals gravades del grup que vam començar l'octubre de 2020 i acabar el 2021. En aquesta modalitat pots fer l'activitat tipus supòsit pràctic i tindràs un model de solucions, però no el retorn individualitzat, encara que pots accedir també a la gravació de les classes, en les que comento les solucions de l'activitat.

El preu d'aquesta modalitat és de 450€, pots inscriure't amb aquest formulari, i un cop fet el pagament tindràs accés immediat a l'aula amb tots els recursos d'aprenentatge.


Per a més informació, pots escriure'm a oposicions@sanjoseconsultor.cat