Sobre mi

Des del 1984 he treballat com a servidor públic de la Generalitat de Catalunya. Després d’aquests més de 35 anys aprenent i compartint des de dins del sector públic tot el que he après, he decidit continuar-ho fent, però ara des del costat, acompanyant i donant suport a les administracions públiques i les seves entitats vinculades o dependents, per prestar uns serveis de qualitat a la ciutadania, propis d’una bona Administració. També adreço la meva ajuda a les persones opositores que volen ingressar a la funció pública o promocionar-s'hi, amb un acompanyament personalitzat en la preparació de les proves corresponents.

Els serveis que ofereixo es basen en la meva trajectòria professional cosida amb els anys d’experiència adquirida a partir de la superació de les oposicions a cinc cossos diferents de l’Administració de la Generalitat, des del cos subaltern al d'advocacia de la Generalitat, en el qual durant 5 anys vaig exercir com a advocat de la Generalitat al Gabinet Jurídic. Finalment, he ocupat durant gairebé una dotzena d’anys el lloc de cap d’Inspecció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT). En representació de l’APDCAT he estat vocal de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) durant més de 10 anys.

En els darrers 20 anys, he complementat la feina principal al sector públic amb l’activitat docent i formativa, tant en entorns presencials com virtuals. Pel que fa a l’activitat formativa, el gruix més important ha estat com a formador intern de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), en la branca jurídica. De totes les col·laboracions amb l'EAPC en destaco el curs obert massiu i en línia que es va estrenar el 2018, denominat “Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri”, del que s'han fet diverses edicions que han seguit ja més de 6.000 persones empleades públiques. D’aquesta modalitat de curs, més coneguda per la sigla en anglès MOOC (Massive Open Online Course), n'hem elaborat un recull de preguntes i respostes més rellevants que està disponible aquí.

A banda de la formació impulsada per l’EAPC, també he col·laborat en activitats organitzades directament per altres entitats del sector públic (departaments i organismes autònoms de la Generalitat, ajuntaments, etc.). Per acabar amb la formació, també vaig dedicar 5 anys a impartir classes per a la preparació d’oposicions per accedir a l’Administració de la Generalitat a l’acadèmia Adams de Barcelona.

El 2010 vaig començar amb la docència universitària, tant en formats virtuals com presencials. L’estrena va ser a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), primer al grau de Dret, després al màster d’Advocacia i més endavant al grau de Gestió i Administració Pública, sempre en assignatures de dret administratiu. Continuant amb la UOC, també col·laboro en assignatures de protecció de dades al màster de Ciberdelinqüència i al postgrau de Protecció de Dades.

D’altra banda, des del 2015 col·laboro com a professor al màster d’Arxivística de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental (ESAGED) vinculada a la Fundació de la UAB, en matèria d’accés a la informació pública i protecció de dades personals. I des del 2019, com a professor d’una assignatura de protecció de dades al grau de Prevenció i Seguretat Integral a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), també vinculada a la Fundació de la UAB. Finalment, també porto anys col·laborant en sessions puntuals en diversos màsters i postgraus en matèria de protecció de dades, a l’IL3-UB, a la UPF i a l’ICAB, a banda de participar com a ponent en jornades diverses, principalment dedicades a la protecció de dades personals i a la transparència i l’accés a la informació pública.

En l'apartat de vídeos i articles podràs accedir a les gravacions de xerrades que he impartit en jornades i activitats formatives, així com a enllaços d'algunes col·laboracions que estan disponibles en obert a internet.